ပင်လည်ဘူးမြို့ ဆန္ဒပြ မြင်ကွင်း

0
35

ပင်လည်ဘူး၊ ဖေဖော်ဝါရီ – ၉

အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်သော ပင်လည်ဘူးမြို့ဆန္ဒပြမှုတွင် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဝန်းထမ်းများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ (ကတူး)ကဒူးတိုင်းရင်းသားများနှင့် ဒေသခံ လူသောင်းချီ ပါဝင်သည်။